Prosjektering

PROSJEKTERING OG UTVIKLING


- Løser problemer og utfordring tradisjonell byggemetode ikke kan

- Rådgivning vedrørende kosnstruksjoner og bergninger

- 3D-modellering og simulering

Tidligere prosjekter


Vi ønsker å være i tet når det gjelder utvikling av nye og spennende ideer. Tarpon har vært med å levere blandingsposer til malingsmaskiner på Jotun, trekk til helikopterrotorer, spesialsydde poser til skurtreskere og trekk til båter.

Pågående prosjekt


Vi har et prosjekt med å lage norges største utetak på Ramme gård i Østfold.

Innovasjon


Vi ønsker å være i tet når det gjelder utvikling av nye og spennende ideer. Gjennom Tarpon Solar utvikler vi duker med integrerte solceller. Dukene kan ha mange bruksområder, for eksempel ved å kombinere solskjerming med fornybar energi. Besøk www.tarponsolar.no for mer informasjon.